Tuesday, April 28, 2009

Mùa Hè


Tôi sẽ có một mùa hè rất vui vẻ. Thứ bảy này tôi tốt nghiệp từ trường đại học Michigan. Sau đó, tôi sẽ bay đến thành phố Atlanta bang Georgia. Chị của tôi sẽ tốt nghiệp từ trường học dược sĩ Georgia. Sau đó, tôi sẽ được lái xe quanh Hoa Kỳ cho 3 tuần với bạn của tôi. Chúng tôi sẽ đi du lịch bang Texas, Louisiana, Nevada, và Oregon. Sau đó tôi bắt đầu làm việc cho một công ty mà làm với diễn viên và các vận động viên chuyên nghiệp. Cuối cùng, tôi sẽ được làm việc cho một công ty truyền hình có tên Spike TV. Tôi sống ở Los Angeles, và có rất nhiều hoạt động vui vẻ để làm trong mùa hè. Tôi sẽ đi đến bãi biển, đi mua sắm, đi leo núi, và đi bộ quanh thành phố rất nhiều. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người trong lớp học của Việt Nam cho một năm. Tôi đã có rất nhiều thú vị.

No comments:

Post a Comment