Friday, January 30, 2009

Trở Lại Trường Học và Lễ Mùa ĐôngTôi đã vui để trở lại trường học. Đây là học kỳ cuối cùng của tôi ở trường đại học Michigan. Tôi có rất nhiều lớp học, và tôi phải tìm việc làm. Em trai của tôi đến trường đại học thăm tôi. Em trai đã đi đến trường đại học Emory. Chúng tôi đã chơi rất vui với nhau. Em trai đã ở đây chơi khoảng một tuần. Chúng tôi đi được rất nhiều nhà hàng, chúng tôi cũng gặp nhiều bạn bè của tôi. Trong thời gian nghỉ mùa đông, tôi ngủ rất nhiều và ăn rất nhiều. Tôi không phải làm bài học gì. Lễ này vui lắm.

Tuesday, January 27, 2009

Chúc Mùng Năm Mới


Các Bạn Chúc Mùng Năm Mới!!!!