Saturday, April 11, 2009

Chào Ba

Ba kính mến!

Ba có khỏe không? Lâu rồi con chưa nói chuyện với ba nhiều. Mẹ có khỏe không? Thời tiết ở Los Angeles thế nào? Con rất vui vì khoảng một tháng nữa con sẽ gặp ba và mẹ. Con sẽ tốt nghiệp từ trường đại học Michigan vào ngày 2 thắng năm. Thời tiết ở thành phố Ann Arbor rất nắng. Con buồn tại vì con phải đi ra phố này, nhưng con thấy hạnh phúc được trở về Los Angeles. Làm việc như thế nào? Con có kỳ thi cuối cùng trong lớp học hai tuần kế tiếp. Bây giờ, con chơi quần vợt rất nhiều. Con sống bên cạnh sân quần vợt, và con luôn luôn chơi quần vợt với bạn của con rất nhiều. Bây giờ, con cũng khỏe mạnh, và con vui mừng tại vì con sắp trở về nhà.

Con trai của ba

Tony

No comments:

Post a Comment